Elämääsi enemmän
iloa ja onnellisuutta

LUE LISÄÄ
miksi

MIKSI

Jokainen uusi päivä tarjoaa meille mahdollisuuden. Saamme valita teemmekö elämästämme enemmän arvojemme mukaista, mielekkäämpää ja innostavampaa, enemmän itsemme näköistä, juuri sellaista kuin haluamme, vai valitsemmeko jotain muuta. Kun elämme itsemme näköistä, arvojemme mukaista elämää, voimme itse paremmin ja kaikki ympärillämme voivat paremmin. Muutos parempaan, inhimillisempään ja arvokkaampaan elämään, alkaa meistä jokaisesta itsestä. Ei kannata jäädä odottelemaan että muut muuttuvat, itsensä muuttaminen on helpompaa ja sitä paitsi mukavampaa. Mitä Sinä valitset?

elamantaidon-valmennus

”ELÄMÄNTAIDON VALMENNUS PERUSTUU POSITIIVISEEN PSYKOLOGIAAN, RATKAISUKESKEISTEN JA KÄYTÄNNÖLLISTEN MALLIEN LÖYTÄMISEEN ERILAISISSA ELÄMÄNTILANTEISSA SEKÄ TYÖ- ETTÄ YKSITYISELÄMÄSSÄ.”

palvelut

VALMENNUS

Elämäntaidon valmennuksen peruspilareita ovat kunnioitus, ja kannustus sekä itseämme että muita kohtaan, toistemme kuunteleminen ja kysyminen olettamisen sijaan. Tiedostamalla omat arvomme ja pyrkimällä noudattamaan niitä, lisäämme elämänlaatuamme merkittävästi sekä työ- että yksityiselämässä. Elämäntaidon valmennuksessa keskitytään olemassa oleviin vahvuuksiin, osaamisalueisiin ja innostuksen kohteisiin sekä niiden hyödyntämiseen kaikilla elämän osa-alueilla sekä yksilö- että yhteisötasolla. 
Valmentaja kysyy, kuuntelee, kunnioittaa ja kannustaa. Valmentaja ei siis ole opettaja eikä neuvoja, ei konsultti eikä terapeutti vaan kanssakulkija. Valmentajan tehtävä on esittää oikeita ja olennaisia kysymyksiä joiden avulla matkataan siitä missä ollaan sinne minne halutaan.

Valmennus on täysin luottamuksellista. Se pohjautuu molemminpuoliseen sitoutumiseen, vaitiolosopimukseen ja yhteiseen valmennussopimukseen

 

YRITYSVALMENNUS
Elämäntaidon valmennus on yritykselle sijoitus parempaan huomiseen ja tuottavampaan tulevaisuuteen. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (www.businesswire.com) mukaan yrityksen coachingiin tekemä investointi tuli takaisin lähes kuusinkertaisena.

Coaching-prosessin (Elämäntaidon valmennus) näkyvimmät tulokset olivat mm. yrityksen tuottavuuden ja laadun parantuminen, organisaation vahvistuminen ja asiakaspalvelun parantuminen. Samoin yritysten avainhenkilöiden sitoutuminen yritykseen parani selkeästi. Esimiesasemassa olevat henkilöt kokivat yritysten sisäisten ihmissuhteiden ja tiimityöskentelyn parantuneen, sitoutumisen organisaation tavoitteisiin parantuneen ja konfliktien vähentyneen.

YKSILÖVALMENNUS
Kun haluat innostua itsestäsi ja elämästäsi enemmän, innostua nykyisestä työstäsi, parantaa ihmissuhteitasi, kehittää vuorovaikutustaitojasi, parantaa itsetuntoasi, oppia johtamaan itseäsi paremmin, kehittyä esimiesroolissasi tai ehkäpä haluat kokonaan uuden uran, voi Elämäntaidon valmennus olla Sinulle sopiva työkalu mennä eteenpäin. Yhdessä Elämäntaidon Valmentajan kanssa opit itse oivaltaen selkiyttämään toiveitasi ja tavoitteitasi elämälle, liittyivät ne sitten työ- tai yksityiselämääsi.

Elämäntaidon valmennus tarjoaa Sinulle mahdollisuuden kuunnella itseäsi, kartoittaa tilannettasi ja aloittaa oma henkilökohtainen matkasi elämään, joka vastaa arvojasi, tuntuu hauskemmalle ja merkityksellisemmälle ja auttaa Sinua toteuttamaan unelmasi.

YRITYSVALMENNUS
Jokainen yritys ja työyhteisö koostuu ihmisistä. Mitä paremmin ihmiset työyhteisössä voivat, sitä mukavampaa, motivoivampaa, mielekkäämpää ja ennen kaikkea tuloksellisempaa työ on. Kaikille. Ihminen/työyhteisön jäsen, joka kokee oman työnsä mielekkääksi ja on motivoitunut sen tekemiseen, tekee työnsä myös tehokkaammin ja tunnollisemmin. Työyhteisövalmennus tarjoaa valmennuksellisia keinoja koko työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen.

Työkaluina toimivat mm.

  • avoimet keskustelut
  • arvojen määrittäminen
  • yhteisten päämäärien ja tavoitteiden määrittäminen
  • valmentajan esittämät eteenpäin vievät ja olennaiseen keskittyvät kysymykset
  • Tavoitteena on yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, jossa jokainen viihtyy, kokee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi sekä kokee työnsä motivoivaksi ja mielekkääksi.
johanna

JOHANNA KÖLLI

Johanna on valmistunut MB- Elämäntaidon valmentajaksi 2011, MB- Master Coach 2012, MB- Onnellisuusvalmentaja 2013 ja suorittanut EIF-Enneagrammiohjaajan koulutuksen 2014. Kieli- ja tapakulttuuri kouluttajana hän on toiminut vuodesta 1996 ja yrittäjänä vuodesta 1999.

Saksassa vietetty vaihto-oppilasaika ja opiskelut Ruotsissa ja Norjassa ovat antaneet hänelle vahvan näkemyksen eri kulttuurien työelämään mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Yrityksen perustamisen ja johtamisen myötä yrittäjyyden monipuoliset tilanteet ovat hänelle tuttuja. Kieli- ja tapakulttuurikouluttajana hän on myös saanut tutustua yritysten kansainvälistymisen mukanaan tuomiin mielenkiintoisiin haasteisiin sekä yritysten johdolle että työntekijöille.

Valmentajana Johannan vahvuuksia ovat yrittäjyyden, johtajuuden ja ihmisyyden ymmärtäminen, työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen ja kannustaminen sekä kyky kuunnella asiakasta. Johannan valmentaessa aito ja kunnioittava läsnäolo, positiivisuus ja kannustava asenne ovat vahvasti läsnä.

Johanna on Elämäntaidon valmentajat ry:n ammattijäsen.  

 
powernosto-eka

 

 

 

 

 

tuotteet

TUOTTEET

EXECUTIVE POWER COACHING

 
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen eivät ole vain työntekijöiden etuoikeuksia, myös johtajan on jaksettava yritysmaailman uusissa haasteissa ja muuttuvissa tilanteissa.

Liittyivätpä haasteesi sitten työssä jaksamiseen, innostuksen lisäämiseen, esimiesroolissa kehittymiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen tai omaan henkilökohtaiseen kehitykseen, on Executive Power coaching oiva mahdollisuus.

Tarjolla ei ole hokkuspokkusta eikä vippaskonsteja vaan konkreettisia keinoja ja ratkaisukeskeisiä malleja johtajuuden haltuunottoon.

Executive Power coahing tapaamiset ovat täysin luottamuksellisia ja ne sovitaan jokaisen kanssa erikseen.

pullon-henki

PULLON HENKI – TYÖILMAPIIRIVALMENNUS

 
Onko työpaikan ilmapiiri kuin arvaamaton pullon henki, joka puhisee ennalta-arvaamattomasti ja pahimmillaan saastuttaa kaiken ympärillään? Vai voiko siihen vaikuttaa? Jos, niin miten ja kuka?

Pullon henki – työilmapiirivalmennus kokonaisuudessa aloitamme tutustumalla yhdeksään eri Enneagrammi – persoonallisuustyyppiin ja heidän vahvuuksiinsa, jatkamme tutustumme heidän toimintamalleihinsa ja – tapoihinsa, siihen miksi toimimme tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja lopuksi keskitymme luomaan työpaikalle yhteiset arvot, johon jokainen työntekijä voi ja haluaa sitoutua.

Persoonallisuustyyppitietouden avulla opimme tunnistamaan omat vahvuutemme ja haasteemme matkalla kohti entistä toimivampaa ja innostavampaa työyhteisöä.
Valmennuskokonaisuuteen on mahdollista liittää 1-3 kerran henkilökohtainen á 60 min. valmennussessio

1. Enneagrammi – persoonallisuustyyppiluento 3h – omat vahvuudet
2. Työelämän sosiaaliset roolit- luento 3h – miten toimimme ja miksi??
3. Työpaikan yhteiset arvot – mikä toimii ja miten saada sitä lisää?
4. Henkilökohtaiset valmennukset 1-3h/henkilö

tunne-itsesi

TUNNE ITSESI – TUNNE TYÖYHTEISÖSI

 

Jokainen yritys ja työyhteisö koostuu ihmisistä. Mitä paremmin ihmiset työyhteisössä voivat, sitä mukavampaa, motivoivampaa, mielekkäämpää ja ennen kaikkea tuloksellisempaa työ on. Kaikille. Työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi kokeva ihminen on motivoituneempi ja tekee työnsä tunnollisemmin ja tehokkaammin.
Tunne itsesi – tunne työyhteisösi on inspiroiva ja innostava valmennuskokonaisuus, joka koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta. Valmennuskokonaisuudessa tutustutaan yhdeksään huikean upeaan persoonallisuustyyppiin, tyyppien sosiaalisiin toimintamalleihin työpaikalla sekä löydetään oma, uskomattoman upea persoonallisuustyyppi. Tule mukaan matkalle kohti entistä innostavampaa ja toimivampaa työyhteisöä!

1. Enneagrammi–persoonallisuustyyppiluento 3h
2. Persoonallisuustestit + henkilökohtaiset haastattelut 1h/henkilö
3. Työelämän sosiaaliset roolit 3h

powernosto

 

 

 

 

 

 

 

referenssit

REFERENSSIT

Työyhteisössämme toteutettiin Enneagrammi- persoonallisuustyyppitesti, henkilökohtaiset haastattelut (testin läpikäynti) ja niihin liittyvä luento keväällä 2014.

Tämän kokonaisuuden avulla saimme omat henkilökohtaiset vahvuutemme jokapäiväiseen käyttöön. Opimme ymmärtämään sekä omaa että kanssaihmisten käyttäytymistä, erilaisia tapojamme ajatella, toimia ja reagoida. Saimme myös erittäin hyödyllistä tietoa eri persoonallisuuksien tavoista käsitellä ongelmatilanteita sekä kommunikoida näkemyseroista. Tämän kokonaisuuden toteutuksen jälkeen olemme onnistuneet entistä paremmin hyödyntämään eri persoonallisuuksien mukanaan tuomia vahvuuksia eri projektitehtävissä. Lisäksi tämä kokonaisuus on toiminut erinomaisesti koko porukan motivoijana.

Johtajana minun tehtävänäni on saattaa porukkani entistä enemmän tehtävien pariin, joissa heidän vahvuutensa ovat parhaimmillaan. Tämä on myös tuloksellisinta johtamista. Tämän kokonaisuuden jälkeen arvostan ja luotan omaan porukkaani entistä enemmän; ja kunnioitan juuri sellaisina kuin he ovat kaikkine vahvuuksineen.

Ihmisten ja erityisesti arvojohtajana suosittelen toteuttamaan omassa työyhteisössänne vastaavanlaisen kokonaisuuden. Samalla suosittelen myös Johannaa, joka onnistui saavuttamaan vahvoista ja upeista persoonallisuuksista koostuvan työyhteisöni luottamuksen.

Johanna on inspiroiva, innostava, sydämellinen ja inhimillinen ihmistuntemuksen asiantuntija.

Raija Forsman, Toimitusjohtaja, Lahti Region Oy

 

Suunnittelin hieman erilaista myyntikokousta, sillä halusin jotain uutta ja tavanomaisesta poikkeavaa. Hotellit ja kongressitilat olemme nähneet, samoin perinteiset myynnin edistämisluennot. Purjehtijana päätin, että tämänvuotinen myyntikokous/kickoff yhdistettynä coachingiin pidetään purjehtien Tukholman saaristossa, jonne sekä Ruotsin pääkonttorista että Norjan myyntikonttorista olisi helppo tulla.

Coaching veneessä on oivallinen tapa käsitellä näitä asioita. Opimme tuntemaan työyhteisömme jäseniä ihan uudella tavalla, huomioimaan toistemme lisäksi paljon muitakin seikkoja, toimimaan oikeasti yhteen hiileen puhaltavana tiiminä.

Johannan järjestämä coaching/testiasetelma toteutettiin sekä ryhminä että yksilöinä, maissa ja merellä. Ammattitaitoinen ote valmentajana oli mukaansatempaava ja innostava. Hänen taitonsa muuntautua kipparista kouluttajaksi oli hieno. Purjehduspiireistä Johanna oli tullut tutuksi jo aikaisemmin, mutta se että sain kaksi kärpästä, coach-Johanna ja kippari-Johanna, yhdellä iskulla, oli hienoa.

Meillä yhteishenki kasvoi ja keskusteluja valmennusaiheista käytiin paljon myös ”käytävillä”. Valmennus innosti meitä itsetutkiskeluun siitä, miten voimme entistä paremmin toimia yhdessä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Reissulta jäi reppuun materiaalia, jota selaan vieläkin.

Michael Thors, Maajohtaja, El-Björn Oy

 

 

Vietimme työyhteisömme TYHY-päivää 13.11.2012 ja aamupäivä oli varattu työyhteisömme hyvinvointiin keskittyvään valmennukseen. Valmentajana meillä oli Master Life coach Johanna Kölli/Lootusmaa.

Johanna kertoi innostavasti ja mukaansatempaavasti työyhteisövalmennuksesta ja työkaluista, miten rakentaa viihtyisä työyhteisö. Saimme itse pienryhmissä sitten miettiä mikä meillä on hyvin ja listasimme viisi hyvinvointia lisäävää tekijää. Pienryhmätyöskentely oli kaikkien mielestä innostavaa ja mielekästä kun saimme itse osallistua. Aamupäivän päätteeksi kokosimme porukalla listan, joka on nyt laitettu kahvihuoneen seinälle muistuttamaan meitä siitä, mikä meillä on hyvin.

Tästä aamupäivästä saimme paljon ajateltavaa ja mietittävää, mikä on tärkeää, kun työyhteisössä on kuitenkin aina kiire ja ilmapiiriasiat jäävät usein työkiireiden alle. Näistä asioista on hyvä aina silloin tällöin puhua ja avata ne juuri näin paperille kuten nyt teimme. Kiitos Johannalle, joka osasi ottaa juuri meitä koskettavat asiat esille ja tuoda ne mietittäväksi kaikille. Valmentajana Johanna oli innostava ja asiansa osaava; häntä olisi kuunnellut pidempäänkin. Kaikki antoivat hyvää palautetta ja olivat innostuneita aamupäivän tuotoksesta.

Leena Päivärinta, vs. osastonhoitaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Kirurgian poliklinikka

 

Tutustuin Life Coachingiin Johannan innoittamana pienryhmässä ja kokemus oli todella mielenkiintoinen ja tarpeellinen, sain monipuolisesti selkeytettyä omia henkilökohtaisia kuin myös uratavoitteitani omaan nykytoimintaani ja siihen, mihin itse näen, että aikani sekä tekemiseni tulisi painottaa jatkossa, henkilökohtaisten tavoitteitteni valossa. Johanna valmentajana on eriomainen valinta, olemme tehneet jo muutaman vuoden yhteistyötä muissa merkeissä. Life Coaching valmennus oli hyvin ammattimaisesti vedetty, inspiroiva ja uusia näkökulmia tuova, tunnelmaltaan henkilökohtainen ja tiivis. Keskustelut ja pohdinnat illan pienryhmissä olivat myös hyviä.

Sain jo ensimmäisen valmennuksen pohjalta uutta intoa ja kaipaamaani selkeyttä tekemiseeni ja aloitin valmennuksessa tekemäni suunnitelmani toteutuksen saman tien, vielä saman iltana!

Suosittelen Life Coachingiin tutustumista Johannan ohjauksella lämpimästi kaikille, jotka haluavat selkeyttä tekemiseensä ja apua omanlaisensa elämän löytämiseen. Valmennus toimii hyvin niin ryhmässä kuin yksilövalmennuksenakin!

Oili Kulmala, Avainasiakaspäällikkö, FindCourses Finland Oy

 

 

Johannan elämänviisaus, lämpö ja intuitio auttoivat minua havaitsemaan eri aiheen keskustelumme aikana kuin mitä alun perin ajattelin. Löytämämme aihe ja ratkaisut ovat olleet minun elämänlaatuni kannalta huomattavasti ilahduttavampia kuin alkuperäinen. Suosittelen Johannaa lämpimästi.

Iivo 44v., johtajuuskonsultti

 

Tapaamiset olivat tehokkaita ja erittäin hyvin strukturoituja, joten pysyimme koko ajan valitsemissani aiheissa. Suhteellisen lyhyessä ajassa tuli paneuduttua itselle sillä hetkellä tärkeisiin asioihin, ja mikä tärkeintä oivalsin uusia toimintamalleja, jotka auttoivat minua toimimaan tilanteissa uudella tavalla.

Mia 46v., kasvatustieteen maisteri

 

Heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien koin luottamuksellisen ilmapiirin ja Johannan taidot kuuntelijana lähes hämmensivät. Runsaasta puheestani hän osasi tiivistää juuri ne oleellisimmat asiat. Minulle tärkeä aihe oli ajankäyttö, jonka käsittelyn ansiosta sain aikaiseksi selkeän toimintatapamallin, johon olen kiireen keskellä palannut ja saanut näin kompassoitua tekemistäni takaisin toivomaani suuntaan, jos tahti on ollut varastaa kurssin.

Voin suositella Johannaan henkilökohtaiseen coachingiin, sekä uskon, että hänellä on annettavaa myös suurempienkin ryhmien coachaukseen.

Sari 43v., myyntijohtaja

 

Elämäntaidon Valmennus antoi – ja antaa edelleen – eväitä eteenpäin elämässä! Tavoitteeni oli päästä eroon toiminta- ja viestintätavoista, jotka johtivat ei-toivottuun tulokseen ja siinä onnistuin: lyhyessä ajassa minussa tapahtui selvää kehitystä!

Helena 44v., yrittäjä

 

 
Myllersin lyhyen ajan kuluessa elämäni, ihmissuhteeni, työurani, kotimaani. Halusin myös löytää jonnekin matkanvarrelle hukkaamani kukoistavan itseni takaisin. Ajattelen olevani moneen pystyvä, mutta onneksi ymmärsin, että tässä muutosmylläkässä ulkopuolinen sparraus olisi tarpeen. Itse asiassa vasta coachauksessa oivalsin, miten isoa elämänmuutosta olin käymässä läpi. Oivalsin myös, vähän autettuna, että minusta itsestäni löytyy se voima ja valo, jota muutokseen tarvitsen.

Olin matkanvarrella oppinut suhtautumaan hieman sarkastisesti erilaiseen työhyvinvointikoulutukseen, kampaamopsykologiaan ja itsensä löytämiseen, ja pienellä varauksella varasin Johannalta ensimmäisen ajan. Melkein käsittämätöntä oli, miten hän heti löysi ongelmani ytimen ja sai peilattua sen minulle. Ongelmani näet oli, että koin elämäntilanteeni ongelmana, en mahdollisuutena. Kuusi tapaamiskertaamme ajoittuivat muutaman kuukauden aikajaksolle, ja uskaltaisin sanoa, että vuosia muhituttamani muutos tapahtui noiden tapaamisten aikana.

En ole ihan varma kuinka Johanna sen teki, mutta keskustelut, kotitehtävät, jopa pienelle muistilapulle kirjoitettu ajatus, olivat juuri sitä mitä eri vaiheissa tarvitsin. Miten taantuman hetkellä se keltainen postit vain ilmestyi jostain ja muistin jo oivaltamani. Valmentajan ammattitaitoa osoitti myös se, että missään kohtaa en kokenut valmennustilanteen olevan jotenkin teennäinen tai laskelmoiva vaan aito ihmisten välinen kohtaaminen. Uskalsin hyvässä ohjauksessa mennä itseni äärelle.

Nyt minulla on käytössäni tarpeellinen määrä keinoja kääntää pienet ja suuret ongelmani mahdollisuuksiksi. Koen kukoistavani. Olen innoissani ja kiitollinenkin (sana, jota en oikeasti osannut käyttää) siitä uudesta ja mielenkiintoisesta elämästä jota nyt elän. Pystyn myös silloin tällöin jopa nauramaan itselleni.

Samaa toivon myös läheisilleni. Näen niin monen meistä elävän oman myllerryksensä keskellä. Näen monen unohtaneen, että juuri nyt on kunkin oman elämän prime time. Toivoisinkin, että ihmiset hoksaisivat investoida itseensä ja sitä kautta näkisivät oman elämänsä parhaat puolet ja rikkauden.

Riikka Salokannel,
Cleantech ja design – strategisista osaamiskärjistä vastannut kehitysjohtaja, Lahden Seudun kehitys Ladec Oy (valmennuksen alussa)
Kotimaan ja Pohjois-Amerikan liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Business Development Director, Best Before UX Recearch Oy (uusi työ)

 
 

OTA YHTEYTTÄ

Voit lähettää meille viestin alla olevalla lomakkeella.
Odotamme yhteydenottoasi.